BOSS

Arisen Thor, the Storm God
★10
Spawn
Gauntlet Only
Weakness
Earthen
Immune
Lightning
Status Immunity
Burning
Bleeding
Frozen
Paralyzed
Poisoned
Blight
Blind
Asleep
Stunned